Експертиза стану охорони праці під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки

Експертиза стану охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки
27.03.2020
Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
27.03.2020

Проводимо експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час експлуатації під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, , згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107

ТОВ "СОЛАР ВЕЙ ЕНЕРДЖИ" надає послуги з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

ПЕРЕЛІК машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.

3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.

4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.”

ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" за результатами експертизи надає висновок для отримання дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що видається територіальним органом Держпраці, та отримується за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

При потребі представники ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" нададуть Вам консультацію , щодо оформлення заяви до центру надання адміністративних послуг .

a9e3a1f643c9b135852d8f22e7f758e37ad5829b
unnamed (10)
1498619588_ekg-18
Закзать