Експертиза стану охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки

Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
28.03.2020
Експертиза стану охорони праці під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки
27.03.2020

Проводимо експертизу стану охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107

ТОВ "СОЛАР ВЕЙ ЕНЕРДЖИ" надає послуги з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Згідно наступного переліку робіт підвищеної небезпеки

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.

3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

6. Підземні та відкриті гірничі роботи.

ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" за результатами експертизи надає висновок для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, що видається територіальним органом Держпраці, та отримується за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:
на виконання робіт підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки

При потребі представники ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" нададуть Вам консультацію , щодо оформлення заяви до центру надання адміністративних послуг .

unnamed (9)
2-min
1570024783_grafk

Замовити експертизу стану охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки


Закзать