Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Експертиза стану охорони праці під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки
27.03.2020
Експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд об’єктів підвищеної небезпеки
27.03.2020

ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" проводить експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107.

Дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про охорону праці" статті 21

"Машини, механізми, устатковання, транспортні засоби придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію(до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України"

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:
на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

За результатами експертизи експерти ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" видають висновок щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

При потребі представники ТОВ "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ" нададуть Вам консультацію , щодо оформлення заяви до центру надання адміністративних послуг .

Закзать