Експертне обстеження (технічне діагностування), технічний огляд об’єктів підвищеної небезпеки

Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
27.03.2020
Вимірювання та випробування електроустатковання
27.03.2020

Проводимо експертне обстеження(технічне діагностування) ,технічний огляд, випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687.

Експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);
технологічне устатковання та його елементи нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості;
технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно- паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів;
обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі;
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання);
парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, підйомники та колиски для підіймання працівників;
технологічне обладнання з переробки природного каменю;
ковальсько-пресове устатковання;
технологічні транспортні засоби.
Закзать